എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാം….

ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്‌തി വിജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക,അത് നിലനിർത്തിപ്പോവുക എന്നുള്ളത്.ഒരു വ്യക്തിയുമായി എക്കാലവും...

How to deal with problems?

What do you feel when someone insults you tease you, or blame you when you are not even aware of what’ s happening? Angry? sad? Or will you degrade yourself? Some may fight. some may flee. some may freeze. The...

സ്വയ ബഹുമാനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം…..

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തിൽ ഒന്നാണ് ഒരാൾക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്ന മതിപ്പ് എന്നുള്ളത്.ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ വഴി എന്നത് അയാളെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ്.  എന്താണ്...

Never be afraid of failures

In 2018, a baby girl who born on Sep 9 got 11k dollars for her name “Harland Rose”. She won Baby Harland Naming Contest (Name your child (born on Sep 9) with not so familiar, the first name of Colonel Harland...

ഓർമ്മ ശക്‌തി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം ????  

മനുഷ്യന്റെ കാര്യക്ഷമതയിൽ വളരെ അധികം വളർച്ച ദിനംപ്രതി ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും,മറവി അല്ലെങ്കിൽ പലകാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്...

Oooops!

You don't have any modules yet. Hurry up and create your first module.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.