എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാം….

ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്‌തി വിജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക,അത് നിലനിർത്തിപ്പോവുക എന്നുള്ളത്.ഒരു വ്യക്തിയുമായി എക്കാലവും നല്ലൊരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അനിവാര്യം ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ളവർ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ,ബന്ധുക്കൾ,സഹപ്രവർത്തകർ ഇവരെല്ലാവരുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും പലപ്പോഴും ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ് നമ്മൾ.നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്,എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ?ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചത് ?അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനാജനകമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയത് എന്നൊക്കെ?ഇങ്ങനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വെക്തിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർഥം നിങ്ങൾ ഇനിയും ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എങ്ങനെ ഒരാളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

 

അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുക.

ഓരോ വ്യക്തിയും വളരെയധികം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്കുടമകളാണ് .നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്‌തി അടിസ്ഥാനപരമായി എന്ത് പ്രക്ര്യതക്കാരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.ഉദാ;വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന വ്യക്തിയാണോ?വളരെ സൗമ്യമായി ഇടപെടുന്ന ആളാണോ?അധികം തുറന്ന് സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണോ?.ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നന്നായി ശ്രവിക്കുക.

ഒരാളെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കൂടുതലായി കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കുക.താൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളോട് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തിരിച്ചും താല്‌പര്യം ഉണ്ടാകും.ഇത് നിങ്ങൾ അയാളുമായി വളരെ വേഗത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നല്ലരീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സഹായകരമാവും.

മുൻവിധിയില്ലാതെ സംസാരിക്കുക.

മുൻവിധിയോട് കൂടി ഒരാളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക.മറ്റൊരാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തെറ്റായോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലോ പെരുമാറ്റമുണ്ടായാൽ മുൻവിധിയോട് കൂടി അതിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കുക.അയാളുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുക.അതിനുശേഷം മാത്രം അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയിലെത്തുക.

നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുക.

ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്നത് നിരന്തരം അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി,ഒരു പ്രവർത്തിയിലേർപ്പെടുമ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന പെരുമാറ്റ ശൈലികൾ,ഒരാളുടെ ശരീര ഭാഷ എന്നിവയൊക്കെ ഒരു വ്യക്‌തി അറിയാതെ തന്നെ അയാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വളരെ സഹായകമാണ്.

വേറിട്ട ആശയങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ?.

സാധാരണ ഒരു വ്യക്‌തി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്‌തി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അയാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാണ്.

ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരാൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാണ്.

 

ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്ഥനാണെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക.വ്യത്യസ്‌ത ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെയും,സംസ്കാരത്തിന്റെയും,ശീലങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും.അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുക,ക്ഷമ കാണിക്കുക.

Madhu Bhaskaran

Mr. Madhu Bhaskaran is a very famous HRD trainer and Personal Coach in Kerala , South India. Through his 24 years' experience in the capacity building training, he created the spark in more than one lakh people.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.