ഗ്രഹണശേഷി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം…????

  ഓരോ ദിവസവും പുതുതായി  എന്തെങ്കിലും അറിവ് നേടുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്  ഓരോ മനുഷ്യനും. നമ്മൾ കാണുകയും, കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും, നിരീക്ഷിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം നിരന്തരം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും  വളരെയധികം അറിവുകൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഈ പഠനം   നാം തുടരുന്നു.

 ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പലപ്പോഴും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയാറില്ല. പലപ്പോഴും പഠനം എന്നത് അത് നമുക്ക്  അരോചകമായി മാറുന്നു. നമ്മെ പലപ്പോഴും ഇത് നിരാശയിലേക്കോ, ദേഷ്യത്തിലേക്കോ മറ്റ് മാനസ്സിക അസ്വസ്ഥതകളിലേക്കോ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു.

                       എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള  വിഷമതകൾ  വിദഗ്‌ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും  എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രഹണ ശേഷി ഫലപ്രദമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

BRAIN CHALLENGING ACTIVITIES

                                     നമ്മുടെ തലച്ചോർ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോളാണ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഗ്രഹണശേഷിയും വർദ്ധിക്കുന്നത്.നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രഹണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായകരമാണ്.ബ്രെയിൻ ചലഞ്ചിങ് പസിൽസ്  പോലുള്ള ഗെയിംസ്‌ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

VISUALIZE

      എന്തെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവയെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രഹണശേഷി വർദ്ധിക്കും.കാരണം നാം വായിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് തലച്ചോറിൻറെ ഇടത് ഭാഗവും,ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ വലത് ഭാഗവുമാണ്.രണ്ട് ഭാഗവും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹണശേഷിയും വർദ്ധിക്കും.

ശരിയായ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക 

                                സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള തലച്ചോറിന്റെ കഴിവിലും മാറ്റം വരും.രാവിലെ 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള സമയം പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുക.ഈ സമയങ്ങളിൽ തലച്ചോറിന് ഗ്രഹണശേഷി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും.

വ്യായാമങ്ങൾ ശീലമാക്കുക.

                                 കായിക വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഊർജം കൂട്ടുമെന്നപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രഹണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമാണ്.ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കുക.

പ്രഭാത ഭക്ഷണം.

                        തിരക്കുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് തിരക്ക് മൂലം പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നത്.ഈ ശീലം ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് ശരിയായ പ്രഭാത ഭക്ഷണം.(Breakfast is Brain’s Food)

ഒന്നിലധികം പ്രവൃത്തികൾ …. …. ….

                         ഒരു സമയം ഒന്നിലധികം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹണശേഷി കുറയ്ക്കും.ഒരു കാര്യം മുഴുവനായി പൂർത്തീകരിച്ചശേഷം മാത്രം മറ്റൊന്നില്ലേക്ക് കടക്കുക.ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഒരു കാര്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സഹായകമാവും.

 

Madhu Bhaskaran

Mr. Madhu Bhaskaran is a very famous HRD trainer and Personal Coach in Kerala , South India. Through his 24 years' experience in the capacity building training, he created the spark in more than one lakh people.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.